En av mina DNA-matcher uppgav att han av sin mor fått höra att hans mormor Alice som emigrerat som barn från Sverige till Amerika, hade släktskap med Mamie Eisenhower på relativt nära håll. Detta visade sig efter en del letande stämma - deras respektive mormödrar var syskon födda i Fjärås, Halland! Det svåra var att säkerställa att de emigrerade personerna var samma som de förfäder som förekommer i texterna om persidenthustrun, då Mamie's morfar oftast gick under namnet Carl Severin Jeremiasson i Sverige, men skulle enligt uppgifterna heta Carl Carlsson i USA. En gammal tidskrift som fanns tillgänglig på nätet, "The Chronicle", Vol 1, No. 4. Winter 1954-1955, gav mig till slut uppgifterna som otvetydigt visade att det var samme man (födelseår och -ort sammanföll med uppgifterna jag hade om Carl Severin Jeremiasson).

Andreas Jansson 2018.

Index of persons    Index of surnames    Index of places